Tin tức & Cổ đông
Nhà máy Nhơn Trạch

 

Địa chỉ: Đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Diện tích 100.700m2

Điện Thoại: 0251 – 3569256              Fax: 0251 – 3569259

Email:      tungkuang@tungkuang.vn or tungkuangbh@gmail.com

Website:  http://tungkuang.com.vn/

 

Máy móc thiết bị:

        8 máy  định hình với nhiều kích thước :

     - 3 x 690  tấn    - Đường kinh nhôm thỏi: 4.5 inch

     - 1 x 1100 tấn   - Đường kính nhôm thỏi 5 inch

     - 1 x 1450 tấn   - Đường kính nhôm thỏi 6 inch

     - 1 x 2100 tấn   - Đường kính nhôm thỏi 7 inch

     - 1 x 1800 tấn   - Đường kính nhôm thỏi: 7 inch

     - 1 x 3400 tấn   - Đường kính nhôm thỏi 10 inch

            1 dây chuyền sơn tĩnh điện hàng dài 12 mét  và 1 dây chuyền sơn tĩnh điện hàng ngắn. Hiện nay Tung Kuang là công ty duy nhất tại Việt Nam đã đưa vào sử dụng 2 dây chuyền sơn này. 

Với đà tăng trưởng của nhu cầu thị trường nhôm thanh trong và ngoài nước, nhất là thị trường nhôm thanh của Việt Nam, công ty Tung Kuang một lần nữa cần phải mở rộng diện tích. Nhà máy Nhơn Trạch ra đời đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng sản xuất. tổng sản lượng hàng tháng có thể đạt trên 2.500 tấn /tháng.