CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2013

- Báo cáo tài chính riêng năm 2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính năm 2013. Tải về tại đây.

- Thông báo  họp ĐHCĐ năm 2014. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý IV/2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính riêng quý IV/2013. Tải về tại đây.

- Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính quý III/2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý III/2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013. Tải về tại đây.

- Lễ động thổ khởi công xây dựng Công ty Cổ phần Công nghiệp TungKuang – Nhà máy Nhơn Trạch giai đoạn II

̣t số hình ảnh buổi lễ :

 

 

- Thông báo giải thể chi nhánh Đà Nẵng. Tải về tại đây.

- TKU hợp nhất 30.6.2013. Tải về tại đây.

- TKU riêng 30.6.2013. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính quý II HN. 2013. Tải về tại đây

- Giải trình báo cáo tài chính quý II.2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý II/2013. Tải về tại đây.

-  Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng. Tải về tại đây.

-  Báo cáo tài chính riêng quý I/2013. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013. Tải về tại đây.

-  Điều lệ TungKuang năm 2013. Tải về tại đây.

-  Thông báo kết quả Đại Hội Cổ Đông năm 2013. Tải về tại đây.

- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013. Tải về tại đây.

-  Tài liệu về ĐHCĐ 2013. Tài về tại đây.

-  Thông báo họp DHCD năm 2013. Tải về tại đây.

-  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Tải về tại đây.

-  Thông báo giao dịch cổ phiếu. Tải về tại đây

- Tung Kuang đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Công ty Cổ phần CN TungKuang vinh dự là một trong các Doanh nghiệp tiêu biểu đạt nhãn hiệu chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2013” - do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện, thông qua cuộc điều tra bình chọn của người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. 

Xem video tải về tại đây

 -  Thông báo về việc thay đổi nhân sự. Tải về tại đây