Tin tức & Cổ đông


 "Tải về tại đây"

Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% so với năm trước:  "Tải về tại đây"

Giải trình chênh lệch lợi nhuận 5% so với trước kiểm toán: :  "Tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 22/03/2024

 "Tải về tại đây"

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2023: "Tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 19/01/2024

 "Tải về tại đây"

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2023: "Tải về tại đây"

Ngày đăng tin: 19/10/2023