Production Process

 

From the mould making and design till extruding to every knid of products we have a digital producing line.


- Product inspection process

 Sản phẩm nhôm sau khi sản xuất được bộ phận QC kiểm tra kỹ trước khi lưu kho để xuất hàng. Tung Kuang đã trang bị một số máy móc cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm để đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 Aluminum alloy analyzer machine

  Tensile - hardness testing machine

  Surface quality testing machine