Danh Sch Cửa Hng Tại Sc Trăng
STT Tn Cơ Sở Địa Chỉ Điện Thoại
1 Cơ sở nhm - sắt - Inox
P
31 - Khm Quch Rich - P.Vĩnh Phước
H. Vĩnh Chu - Tỉnh Sc Trăng
0982 132146
0987 196646
2 Cơ sở nhm - sắt - Inox
QUANG THỚI
47 - Ấp C Lăng A - H. Vĩnh Chu
Tỉnh Sc Trăng
0793 911117
0793 911777
0913 862 249
3 Cơ sở nhm - sắt - Inox
PH THẠCH
55 - Khm 6 - P.1 thị x Vĩnh Chu
H. Vĩnh Chu - Tỉnh Sc Trăng
0973 217231
01272 868678
4 Cơ sở nhm - sắt - Inox
TI PH
Ấp Nopuol - X Vĩnh Tn - H. Vĩnh Chu
Tỉnh Sc Trăng
0792 467336
0987 346382
5 Cơ sở nhm - sắt - Inox
LONG HƯỞNG
Phường Vĩnh Phước - thị x Vĩnh Chu
H. Vĩnh Chu - Tỉnh Sc Trăng
0793 863927
0919 865850
6 Cơ sở nhm - sắt - Inox
THƯ BẢO
Ấp Ha Khnh - X Thạnh Quới
H. Mỹ Xuyn - Tỉnh Sc Trăng
0793 686305
0946 838939
7 Cơ sở nhm - sắt - Inox
THỦ
Ấp Sc Bưng - X Thạnh Ph
H. Mỹ Xuyn - Tỉnh Sc Trăng
0793 894766
0919 220280
8 Cơ sở nhm - sắt - Inox
THI VN
Ấp Ph Giao - X Thạnh Quới
H. Mỹ Xuyn - Tỉnh Sc Trăng
0793 894307
0918 679040
9 Cơ sở nhm
HỮU PHƯỚC
Ấp Chợ Mới - TT. Hưng Lợi - H Thạnh Trị
Tỉnh Sc Trăng
0988 393349
10 Cơ sở nhm - sắt - Inox
MINH QUN
Ấp Chợ Cũ - TT. Hưng Lợi - H. Thạnh Trị
Tỉnh Sc Trăng
0793 898604
0983 171565
11 Cơ sở nhm - sắt - Inox
NGUYỄN SƠN
Ấp B2 - X Thạnh Tn - Huyện Thạnh Trị
Tỉnh Sc Trăng
0793 899149
0933 010393
12 Cơ sở nhm
TOẢN
76 Chợ Vĩnh Bin - X Vĩnh Bin
H. Ng 5 - Tỉnh Sc Trăng
0165 9408312
0792 216433
13 Cơ sở nhm
PHT LIỀN
245 - Ấp 2 - TT. Ph Lộc - H. Thạnh Trị
Tỉnh Sc Trăng
0793 866057
0909 101484
14 Cơ sở nhm - sắt - Inox
VƯƠNG TRUNG
07 - Nguyễn Đnh Chiểu - P.4
TP. Sc Trăng - T. Sc Trăng
0793 826119
0916740719
15 Cơ sở nhm - sắt - Inox
THANH LONG
388 - Mai Thanh Thế - Khm 1 - P.1
TX. Ng Năm - Tỉnh Sc Trăng
0913 862147
0907 372267
16 Cơ sở nhm - sắt
XUN KỲ
Khm 1 - P.1 - TX. Ng Năm
Tỉnh Sc Trăng
0793 523580
01684 614998
17 Cơ sở nhm - sắt
HI NHI
Ấp 3 - Huyện Ng Năm
Tỉnh Sc Trăng
01688 832313
0964 359515
18 Cơ sở nhm - kiếng
HNG EM
TT. Hưng Lợi - H. Thạnh Trị
Tỉnh Sc Trăng
0793 898447
0985 456020
19 Cơ sở nhm - sắt - Inox
KIM XUN
Ấp 7 - Prychop B - X Lai Ha
TX.. Vĩnh Chu - Tỉnh Sc Trăng
 
20 Cơ sở nhm
KHA SẾN
141 - L Lợi - TX. Vĩnh Chu
Tỉnh Sc Trăng
0981 070979
0939 834618
21 CƠ SỞ NHM - SẮT - INOX
THNH HƯNG
115 Ấp Lai Ha, X Lai Ha,
TX. Vĩnh Chu, Sc Trăng
0949 090 975
079 388 7733
22 CƠ SỞ NHM - SẮT - KNH
TRUNG TUẤN
334/1 Đường 30/4, Ấp 1, TT. Ph Lộc, Thạnh Trị, Sc Trăng 0123 4034 534
0903 034 534
23 CƠ SỞ
VĂN QUẬN (HAI CHU)
QL 1A, Nng Rng, Thạnh Trị
Sc Trăng
0907 927 440
0128 8705 013
24 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
TẤN PHT
Khu Xế Hưng, Ấp Chợ Cũ,
TT. Mỹ Xuyn, Sc Trăng
0919 091 474
25 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
THANH HA
95 Ấp Đại Thnh, X Đại Tm
Mỹ Xuyn, Sc Trăng
0793 892 796
0972 635 058
26 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
TRIỆU THẮNG (NH)
Ấp Ha Đặng, X Ngọc Đng
Mỹ Xuyn, Sc Trăng
0122 556 5533
0949 478 383
27 CƠ SỞ NHM CAO CẤP
ĐIỆP
Đối diện chợ Thạnh Quới, Mỹ Xuyn
Sc Trăng
0939 396 054
0949 069 680
28 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
MINH SANG
Ấp Trường Hưng, X Trường Khnh
Long Ph, Sc Trăng
079 3844 618
29 CƠ SỞ NHM - SẮT - INOX
D PHẾN
68/5 Đon Thế Trung, Ấp 5
TT. Long Ph, Sc Trăng
079 2214 175
0902 690 906
30 CƠ SỞ NHM - SẮT - INOX
PHT ĐẠT
Trường Khnh, Long Ph, Sc Trăng 0165 719 2079
31 CƠ SỞ CỬA NHM - INOX
HƯNG PHT
Tn Quy A, Tn Hưng, Long Ph
Sc Trăng
079 3840 234
0164 8959 971
32 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
QUANG MINH
Ấp 5, TT. Long Ph, Sc Trăng 0793 856 639
0908 164 328
33 CƠ SỞ
VIỆT THNH
29 Tỉnh Lộ 932, An Trạch, An Hiệp
Chu Thnh, Sc Trăng
0166 2135 134
34 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
DUY KHNH
326 QL1, An Trạch, An Hiệp
Chu Thnh, Sc Trăng
0907 041 756
0122 2351 109
35 CƠ SỞ
TẤN THƯỜNG
Ấp Tr Qut, TT. Chu Thnh
Sc Trăng
079 3834 088
0984 730 335
36 CƠ SỞ
HNG
444B, Tn Đức Thắng, K2, P5
Sc Trăng
0166 8514 101
37 CƠ SỞ SẮT - NHM - INOX
TI
Số 2, Phạm Hng, K3, P3
Sc Trăng
079 3670 426
0938 834 585
       
       
       
       
Trở về trước Về Home