Danh Sách Cửa Hàng Tại Kiên Giang
STT Tên Cơ Sở Địa Chỉ Điện Thoại
1 Cơ sở Nhôm - Sắt - Inox
THANH HẢI
Khu vực II, thị trấn Thứ 11, An Minh,
Kiên Giang 
0773 884 821
0986 888 831
2 Cơ sở Nhôm – Kiếng
TRUNG
Khu vực I, thị trấn Thứ 11, An Minh,
Kiên Giang
0907 359 263
3 Cơ sở Nhôm - Sắt - Inox
ĐĂNG KHƯƠNG
Ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận,
Kiên Giang
0949 145 866
0919 567 193
4 Cơ sở Nhôm - Sắt - Inox
TÚ TRINH
Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận,
Kiên Giang
0974 234 246
0942 776 166
5 Cơ sở Nhôm – Kiếng – Inox – Mái hiên di động
TIỀN GIANG
Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận,
Kiên Giang
0772 247 888
0915 776 969
6 Cơ sở Nhôm – Kiếng
THANH HIỆP
500 Ḷ Rèn, xă Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang 0125 917 3666
7 Cơ sở Nhôm
ANH KHÔN
727 Ấp Vĩnh Đông 2, xă Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang 0932 881 132
0948 188 717
8 Cơ sở Nhôm - Sắt - Inox
CÔNG LƯ
Khu vực II, thị trấn Thứ 11, An Minh,
Kiên Giang
0919 593 445
9 Cơ sở Nhôm - Sắt - Inox
BẢY HÙNG
Chợ Đập Đá, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang 0773 828 057
0975 255 751
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Trở về trước Về Home