Danh Sách Cửa Hàng Tại Bạc Liêu
STT Tên Cơ Sở Địa Chỉ Điện Thoại
1 Đại Lư Nhôm
SuổL
434 Trần Phú - K1 - P7 - Bạc Liêu 0781 382 420
091 3603 836
2 Đại Lư Nhôm
PHƯƠNG
166D, QL1A, TT Hộ Pḥng - Gia Rai 
Tỉnh Bạc Liêu
0781 3850 039
3 Cơ sở TTNT
THANH SANG
Phường Nhà Mát - TP Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0945 620 062
0919 494 994
4 Cơ sở Nhôm Kiếng
HOÀNG DUY
218B/5 Khóm Cḥm Xoài - P. Nhà Mát
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0903 450 131
5 Cửa hàng
HOA SEN HOÀNG DŨNG
Đường Cao Văn Lầu - Khóm Đầu Lộ
P. Nhà Mát - TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0915 797 012
6 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THANH B̀NH
322/1 - Khóm Đầu Lộ - P. Nhà Mát
TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0939 188 205
7 Cơ sở nhôm - sắt
MINH TUẤN
066/1 Đường Cao Văn Lầu - P. Nhà Mát
TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0907 858 285
8 Cơ sở nhôm - sắt
ĐẠT NGÂN
Phường Nhà Mát - Khóm Bờ Tây
 Xă Hiệp Thành - Tỉnh Bạc Liêu
0914 621 110
9 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
QUỐC HIỂN
787/2 Ấp Ḍng Nhăn, Xă Hiệp Thành
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0123 8425 666
10 Cơ sở Nhôm Kiếng
TIẾN PHÁT
105/5 Trần Huỳnh - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0987 239 431
11 Cửa hàng nhôm
HUỆ
59 - Đường Lê Duẩn -  P. 1
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0918 059 324
12 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
ĐỨC THUẤN
Đường Cách Mạng, P. 1
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0949 001 235
0919 717 335
13 Cửa hàng nhôm kiếng
TRỌNG AN
204 Đường Cách Mạng, P.1
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0909 655 847
14 Cơ sở nhôm
NAM
Lô 31-32 -  K. 7 - P. 1 - Đường Cách Mạng
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0938 222 983
15 Cửa hàng
KIM SƠN BẠC LIÊU
105 Đường Văn Nhă - P. 1
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0988 945 829
16 Cửa hàng
MINH NGHĨA
252B Đường Tôn Đức Thắng, K. 10, P. 1
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0916 838 515
17 Cơ sở Nhôm Kiếng
TRÍ THUẬN
66/330B Đường Nguyễn Chí Thanh, K.10, P.1, TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu 0908 268 497
18 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
KHÁNH ĐỨC
5/108 Khóm 5, P. 2
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0917 797 791
19 Cơ sở Nhôm
THANH PHONG
448 Đường Cao Văn Lầu, P. 2
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0913 780 968
20 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THÀNH NGHIỆP II
496 Đường Cao Văn Lầu, K 3, P 2
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0918 667 288
21 Cơ sở Nhôm
THÁI VĂN
53A, Lư Thường Kiệt, P. 3
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0946 575 859
0918 435 872
22 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
CÔNG LUẬN
47A Lư Văn Lâm, Khóm 2, P5
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0913 139 916
23 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
ĐẠI QUANG
91/454 Đường Cao Văn Lầu, khóm 3, P.5 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu 01234 420 179
24 Cơ sở nhôm
HOÀNG LÂM
Số 372 - Tỉnh Lộ 38 - Khóm 8 - P. 5
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0918 571 169
25 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
ĐIỀN
Số 11 - Lô 1 - Khóm 2 - P. 7
TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0977 699 661
26 Cơ sở nhôm - sắt
BÀNH HƯNG
35 - Đường 23/8 - K. 2 - P. 7
TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0918 167 999
0913 990 446
27 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
MINH KỲ
T11/111 Đường 23/08, Phường 8 - TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0988 057 649
28 Cơ sở nhôm - Kiếng
VŨ PHƯƠNG
314 - Đường 23/8 - Phường 8 - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0914 185 262
29 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
MINH THIỆN
Đường 23/8 - Phường 8 - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0918 058 698
30 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
SƠN
85 Đường Vơ Thị Sáu - P. 8 - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0918 070 984
31 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
PHÚC
A09/100 Vơ Thị Sáu - P. 8 - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0918 158 566
32 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
PHÁT
Ấp 2, Láng Tṛn - Xă Phong Thạnh Đông A
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0982 890 890
33 Cơ sở nhôm
THÀNH LONG
563 - Ấp 2 - TT. Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
0988 666 221
34 Cơ sở nhôm
QUỐC CH̀
Ấp 12 - Xă Phong Thạnh Đông
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0123 2498 113
35 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
PHƯỚC HIỀN
QL 1A - Ấp 3 - Xă Phong Thạnh Đông A
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0918 247 626
36 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TRÍ TÂM
QL 1A - Ấp 3 - Xă Phong Thạnh Đông A
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0918 174 384
37 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
VĂN TÈO
Ấp 7 - Xă Phong Thạnh Đông A
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0126 6995 373
38 Cơ sở nhôm - sắt
KHƯƠNG
Ấp 23 - Xă Phong Thạnh - H. Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
0976 624 284
0914 789 763
39 Cơ sở nhôm - sắt
KHA TÍNH
Ấp 2 - Xă Phong Thạnh Tây
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0918 720 527
0781 3867 337
40 Cơ sở nhôm
THANH THOẢNG
Láng Tṛn - Xă Phong Thạnh Đông A
H. Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu
0942 044 169
41 Cơ sở nhôm - sắt
CƯƠNG
154 - Ấp 4 - TT. Giá Rai - H. Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
 
42 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
VŨ CƯỜNG
QL 1A - Tắc Sậy - H. Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
0902 414 418
0993 300 792
43 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TRUNG HÂN
Ấp 2 - Tân Phong - H. Giá Rai
Tỉnh Bạc Liêu
0918 367 743
44 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
QUỐC THÁI
Ấp Vĩnh Ḥa - Vĩnh Thạnh
H. Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu
0949 159 189
45 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THANH NGOAN
Ấp Tường 3 - Vĩnh Thạnh - H. Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
0917 751 089
46 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THANH TÂM
267A - Ấp Nội Ô - H. Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
0913 821 423
47 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
CHÍ LINH
Ấp Huê 2 - Xă Vĩnh Thạnh - H. Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
0949 164 050
48 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
DUY KHÁNH
139 - Ấp B́nh Điền - Xă Long Điền Tây
H. Đông Hải - Tỉnh Bạc Liêu
0975 981 813
49 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TẤN PHƯỚC
Ấp Diêm Điền - Xă Điền Hải - H. Đông Hải
Tỉnh Bạc Liêu
0918 599 346
50 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
HAI HỒNG
Ấp An Khoa - Xă Vĩnh Mỹ B
H. Ḥa B́nh - Tỉnh Bạc Liêu
0909 120 274
51 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
HOÀNG THIỆN
Ấp Thị Trấn A - TT. Ḥa B́nh
H. Ḥa B́nh - Tỉnh Bạc Liêu
0945 325 554
52 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
HƯNG THỊNH
378 - Ấp Ninh Chài - Xă Ninh Quới A
H. Hồng Dân - Tỉnh Bạc Liêu
0949 111 494
53 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TRƯỜNG SƠN
138 - Khu 3 - Nội Ô - TT. Ngan Dừa
H. Hồng Dân - Tỉnh Bạc Liêu
0919 227 494
54 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
LƯU THÀNH
Ấp Nội Ô - TT. Ngan Dừa - H. Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
0913 837 526
55 Cơ sở nhôm
CHÍ TỎA
Ấp Trung Hưng - Xă Vĩnh Hưng A
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0915 995 941
56 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TRƯỜNG THUẬN
Ấp Trung Hưng - Xă Vĩnh Hưng A
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0942 029 025
57 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THANH PHONG
69 - Ấp Tam Hưng - Xă Vĩnh Hưng
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0918 626 078
58 Cơ sở nhôm - sắt
THẾ VŨ
166 - Ấp Sóc Đồn - Xă Hưng Hội
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0919 727 974
59 Cơ sở nhôm - sắt
MINH THANH
Ấp Sóc Đồn - Xă Hưng Hội
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0946 729 409
60 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
ĐẠI DŨNG
QL 1A - Ấp Phước Thạnh 1 - Xă Long Thạnh - H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu 0937 997 399
61 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
KHIẾT
228 - Phước Thạnh 1 - Xă Long Thạnh
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0919 212 689
62 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
THANH PHƯƠNG
Chợ Cái Dầy - TT. Châu Hưng
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0123 6646 303
63 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
CHÍ KHANH
Quốc Lộ 1A - TT. Châu Hưng
H. Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu
0918 554 094
64 Cơ sở nhôm - sắt
HOÀN THIỆN
1/489 - Ấp Công Điền - Xă Vĩnh Trạch
TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
0906 312 544
65 Cơ sở nhôm - sắt
QUỐC ĐOÀN
Xă Ninh Quới - H. Hồng Dân
Tỉnh Bạc Liêu
07813 871 234
0917 804 444
66 Cơ sở nhôm - kính
PHƯƠNG CẦM KƯ
TT. Phước Long - H. Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
0913 580 400
67 Cơ sở nhôm - kính
THANH TUẤN
60A - Ấp Long Hậu - TT. Phước Long
H. Phước Long - T. Bạc Liêu
07813 864 336
0902 848 585
68 Cơ sở nhôm
TRUNG HẢI
Chợ Phó Sinh - H. Phước Long
Tỉnh Bạc Liêu
07813 866 537
0919 156 780
69 Cơ sở nhôm
HẢI ĐĂNG
Đường 23/8 - Phường 8 - TP. Bạc Liêu
Tỉnh Bạc Liêu
0781 3780 332
0918 530 565
70 Cơ sở nhôm
THÀNH HƯNG
Ấp nội Ô - TT. Phước Long
H. Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu
0919 727 070
71 Cơ sở nhôm - sắt - Inox
TẤN BỬU
QL1A - Ấp 2 - Xă Phong Thạnh Đông A
Láng Tṛn - H. Giá Rai - T. Bạc Liêu
0937 722 868
0939 427 219
72 Trang trí nội thất
THANH TOÀN II
Chợ Cống X́a, xă Long Điền Đông, h. Đông Hải, Bạc Liêu 0781 3 668 055
73 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
THẠNH ĐẠT
Ấp B́nh Hổ A, xă Vinh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu 0781 3 866 146             0949 082 949
74 Trang trí nội thất
THANH QUANG (THUỘC)
Ấp Phước Thọ, xă Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu 0781 3 866 130             0913 732 661
75 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
MINH ÚT
Ấp 5, Hộ Pḥng, Giá Rai, Bạc Liêu 0919 110 098
76 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
VŨ LIÊN
Xă Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu 0781 3 850 587
77 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
MINH SUA
441 Ấp 2, thị trấn Giá Rai, Bạc Liêu 0916 556 177
0918 453 451
78 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
 MINH SUA 3
234 Ấp 2, thị trấn Giá Rai, Bạc Liêu 0916 556 177
0918 453 451
79 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
PHONG PHÚ
93 Ấp 3, xă Phong Thạnh Tây, Giá Rai,
Bạc Liêu
0913 558 969
80 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
NGUYỄN HUỆ (THANH TÂM)
Ấp 20, xă Phong Thạnh , Giá Rai, Bạc Liêu 0913 919 394
81 Cơ sở nhôm - sắt – Inox
ĐẠI THẮNG
Ấp Khúc Tréo B, xă Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu 0986 858 803
82 Cơ sở nhôm – kiếng
TRUNG NGHĨA
Ấp Văn Đức A, xă An Trạch, Đông Hải,
Bạc Liêu
0907 864 845
83 Cơ sở nhôm
BÉ TƯ
Ấp 9B, xă Phong Thạnh TâyB, Phước Long, Bạc Liêu 0943.877.525
0783.867.454
84 Cơ sở nhôm -Trang trí nội thất
 VŨ LINH
Chợ Kinh Tư, Đông Hải, Bạc Liêu 0781 3840 388
0918 628 729
85 CƠ SỞ NHÔM - SẮT - INOX
HOÀNG VŨ
Ấp 6, xă Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu 0987.487.455
86 CƠ SỞ NHÔM - INOX
HÙNG DIỄM (Năm)
Ấp Khúc Chéo A, Xă Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu 0916 070 866
0916 933 506
87 CƠ SỞ NHÔM - SẮT - INOX
CHÍ TƯỜNG
Ấp II, xă Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu 0123.817.8654
88 CƠ SỞ NHÔM - SẮT - INOX
HOÀNG VŨ
Ấp Cái Keo, xă An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu 0919 199 661
89 CƠ SỞ NHÔM
TRIỂN
Ấp Luôn Lá, xă An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0977.699.414
01243.345.649
90 CƠ SỞ NHÔM - SẮT
ÚT TIỀN
Cầu Láng Trâm, ấp Nhân Dân, xă Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu 0918 162 214
0913 989 906
91 CƠ SỞ
MINH TOÀN
242/B Ấp Nội Ô, TT Phước Long,
H. Phước Long, Bạc Liêu
0781 3864 446
0127 4990 777
92 CƠ SỞ
THÀNH CÓ
8/197 Trà Kha B, P. 8, TP. Bạc Liêu,
Tỉnh Bạc Liêu
0949 464 752
0987 228 234
93 CƠ SỞ
H̉A THUẬN (THA)
Ấp Biển Đông B, Vĩnh Trạch Đông,
TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
0781 3837 848
0917 140 848
94 CƠ SỞ NHÔM - SẮT - INOX
QUANG HUY (TUẤN)
291 Ấp Cái Tràm A1, Xă Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu 0983 194 646
95 CƠ SỞ NHÔM CAO CẤP
DUY ĐẠT
11 Ấp Trà Ban II, Châu Hưng A,
Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
0939 711 118
0939 484 148
96 CƠ SỞ NHÔM CAO CẤP
PHÁT ĐẠT
48 QL 1A, TT. Ḥa B́nh, H. Ḥa B́nh,
Tỉnh Bạc Liêu
0916 303 616
0949 460 313
97 CƠ SỞ
CHÁNH THI
Ấp Thị Trấn A, Ḥa B́nh, Bạc Liêu 0919 382 122
98 CƠ SỞ NHÔM
TIẾN ĐẠT
169 Trần Phú, P 7, TP. Bạc Liêu 0781 3825 912
0781 3954 030
0781 3955 328
0913 739 476
0919 000 559
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Trở về trước Về Home