CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2015

 - Báo cáo thường niên năm 2015. Tải về tại đây.

 - Báo cáo tài chính năm 2015. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015. Tải về tại đây.

- Ngày đăng ký cuối thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên. Tải về tại đây.

-  Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tải về tại đây.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tải về tại đây.

-   Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015. Tải về tại đây.

- Giải trình chênh lệch. Tải về tại đây.

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp. Tải về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015. Tải về tại đây.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi lần 8). Tải về tại đây.

- Thông báo thay đổi mẫu dấu

 - Bài phỏng vấn về nhôm thanh định hình xem video

-  Thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tải về tại đây.

- Thay đổi mẫu dấu công ty. Tải về tại đây.

 - Báo cáo tài chính riêng quý 3/2015. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 3/2015. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015. Tải về tại đây.

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký. Tải về tại đây.

- Công bố thông tin 24h. Tải về tại đây.

- Công ty Tung Kuang trao học bổng cho SV trường ĐH Kiến Trúc

 

- Giấy chứng nhận dây chuyền sơn

Biên Hòa 

 

Nhơn Trạch

 - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng 30.6.2015. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất 30.6.2015. Tải về tại đây.

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014. Tải vể tại đây.

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Tải về tại đây.

-  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2015. Tải về tại đây.

 - Báo cáo tài chính riêng quý II.2015. Tải về tại đây.

 - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2015. Tải về tại đây.

 - Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2015. Tải về tại đây.

- Phiếu xin ý kiến cổ đông. Tài về tại đây.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng. Tải về tại đây.

- Tung Kuang tài trợ cho chương trình tổ ấm hạnh phúc

video 1

video 2

- Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán. Tải về tại đây.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang. Tải về tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015. Tài về tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2015. Tải về tại đây.

- Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2015. Tải về tại đây.

- Thông báo kết quả ĐHCĐ năm 2015. Tải về tại đây.

 - Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015. Tải về tại đây.

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015. Tải về tại đây.

- Nội dung ĐHCĐ năm 2015. Tải về tại đây.

- Thông báo chống hàng giả đăng báo.

- Giấy chứng nhận hàng sơn

- Chương trình Đại Hội Cổ Đông 2015. Tải về tại đây.

- Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông 2015. Tải về tại đây.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông. Tải về tại đây.

- Phiếu đóng góp ý kiến Đại Hội Cổ Đông. Tải về tại đây.

- Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm nhôm Tung Kuang

- Thông báo cách nhận biết hàng TungKuang

THÔNG BÁO

Về việc phân biệt sản phẩm chính hãng nhôm TUNGKUANG

          Kính gởi: Quý Đại lý và Khách hàng

Trước hết Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng kinh doanh và sử dụng sản phẩm nhôm Tung Kuang của Quý Đại Lý và khách hàng trong thời gian qua. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu sản phẩm nhôm Tung Kuang. Để tránh những thiệt hại, rủi ro không đáng có xảy ra cho Quý đại lý và khách hàng, Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang xin trân trọng thông báo tới Quý Đại Lý và khách hàng cách phân biệt sản phẩm chính hãng nhôm Tung Kuang như sau:...

Download chi tiết tại đây.

 - Thông báo họp ĐHCĐ năm 2015. Tải về tại đây.