Tin tức & Cổ đông


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, "TẢI VỀ TẠI ĐÂY"

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, TẢI VỀ  TẠI ĐÂY

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Tải về tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Tải về tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017. Tải về tại đây

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017. Tải về tại đây

 Thông báo về việc thực hiện quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2016. Tải về tại đây.